Więcej stacji przy autostradach?   WYDARZENIA

MOP Orlen Wisznia. Fot. Orlen

Niezbyt gęsta sieć stacji paliw zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych to niemały problem dla kierowców. W Polsce jest kilka odcinków dróg, które z różnych względów nie są łatwe do zagospodarowania przez MOP-y. Ale sytuacja powoli zmienia się na lepsze.

Kierowcy narzekają między innymi na oddany do użytku rok temu odcinek autostrady A1, w okolicach Częstochowy, a także na podkarpacki fragment A4. Tam właśnie najtrudniej wydzierżawić Miejsca Obsługi Podróżnych, chociaż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad regularnie ogłasza przetargi.

Najtrudniej jest nam pozyskać dzierżawców MOP-ów, które zlokalizowane są przy odcinkach o stosunkowo niskim natężeniu ruchu oraz odcinkach, które nie stanowią jeszcze pełnych ciągów drogowych – mówi Szymon Piechowiak, rzecznik prasowy i zastępca dyrektora ds. komunikacji w Biurze Generalnego Dyrektora GDDKiA. – Przykładem drogi o stosunkowo niewielkim natężeniu ruchu oraz niskim potencjale przychodowym dla dzierżawców może być podkarpacki odcinek A4.  Wielokrotnie zmieniane warunki przetargowe, jak też próba połączenia realizacji MOP na A4 z MOP-ami na A1, póki co nie przyniosły oczekiwanych efektów.

Jak ocenia GDDKiA, wpływ na sytuację na A4 mają, obok poziomu i charakterystyki ruchu, także warunki transgraniczne, tj. istotne różnice w cenie paliw pomiędzy Polską a Ukrainą. Natomiast przykładem odcinka, który dopiero w nadchodzącej przyszłości stanie się elementem ciągu autostradowego jest Autostradowa Obwodnica Mińska Mazowieckiego. GDDiK liczy na to, że wówczas znajdujące się na niej MOP II kategorii staną się przedmiotem większego zainteresowania ze strony potencjalnych dzierżawców.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na wpływ COVID-19 na pozyskiwanie operatorów MOP II/III. Spowolnienie gospodarcze spowodowane pandemią przełożyło się na sytuację podmiotów działających na MOP, w szczególności operatorów gastronomicznych i może mieć wpływ na bardziej zachowawcze podejście do inwestycji na MOP – dodaje Szymon Piechowiak.

Trzy kategorie MOP-ów

Obecnie przy drogach szybkiego ruchu w Polsce jest ponad 240 MOP-ów, z czego tylko na części znajdują się stacje paliw, w tym również takie, na których można doładować samochód z napędem elektrycznym. O miejscu usytuowania takiego punktu decydują analizy ruchu. Stacje są zlokalizowane na MOP-ach kategorii II i III. Obecnie na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA funkcjonują 82 MOP-y kategorii II i III. Dodatkowo działają 33 MOP-y, które obecnie funkcjonują jako kategoria I, ale docelowo będą rozwinięte do kategorii II lub III.

GDDKiA na bieżąco realizuje zadania związane z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury użytkownikom dróg. Wraz z budową nowych odcinków dróg, zapewniane są Miejsca Obsługi Podróżnych – mówi Szymon Piechowiak. – Systematycznie ogłaszane są przetargi na dzierżawę i rozbudowę kolejnych MOP, które mają docelowo funkcjonować jako MOP II/III.

GDDKiA dostosowuje warunki przetargowe dotyczące poszczególnych MOP-ów do ich atrakcyjności dla potencjalnych dzierżawców. Inne oczekiwania w zakresie programów funkcjonalnych, jak też warunków finansowych, pojawiają się dla MOP-ów o wysokim potencjale przychodowym, inne zaś dla tych o niższym lub tych, dla których postępowania są powtarzane. GDDKiA poszukuje też innych mechanizmów dzierżawy, takich jak umowy łączone, w ramach których przedmiotem postępowania są zarówno MOP-y o niższej, jak i o wyższej atrakcyjności dla inwestorów.

Sieć się zagęszcza

Optymistyczna wiadomość jest taka, że Miejsc Obsługi Podróżnych ze stacjami paliw przybywa. W sierpniu br. powstała nowa stacja paliw na MOP Wisznia Mała Wschód, pomiędzy węzłem Trzebnica a węzłem Kryniczno, na jezdni w stronę Poznania. Na nowo otwartej stacji działa system Orlen Drive, który umożliwia zamawiane napojów i posiłków podczas tankowania pojazdu bezpośrednio przy dystrybutorze i odbiór zamówienia z samochodu. To drugie takie rozwiązanie zastosowane na stacjach Orlen w Polsce i drugie funkcjonujące na Dolnym Śląsku. Po raz pierwszy wprowadzone zostało na MOP Michałowice na dolnośląskim odcinku S8.

Na Autostradowej Obwodnicy Częstochowy planowane są cztery MOP-y, które w pierwszym etapie realizacji projektu powstaną w ramach kategorii I, czyli będą pełniły głównie funkcje wypoczynkowe (parking, toaleta, ewentualnie mała gastronomia). Po rozstrzygnięciu kolejnych przetargów na ich dzierżawę, dwa MOP-y zostaną podniesione do wyższych klas. MOP Wierzchowisko Zachód docelowo powstanie w najwyższej – III klasie, co oznacza, że będzie posiadało funkcje wypoczynkowe i usługowe wraz z zapleczem noclegowym. Znajdą się na nim: jezdnie manewrowe, stanowiska postojowe (parking), urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie, stacja paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe i obiekty noclegowe. Z kolei MOP Wierzchowisko Wschód docelowo powstanie w II klasie i będzie oferowało funkcje wypoczynkowo-usługowej. Zostanie wyposażone w jezdnie manewrowe, stanowiska postojowe (parking), urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie, stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe. Pozostałe dwa Miejsca Obsługi Podróżnych Gorzelanka Wschód i  Gorzelanka Zachód powstaną w I klasie, zapewniając funkcje wypoczynkowe. 

TEKST UKAZAŁ SIĘ W WYDANIU DRUKOWANYM MAGAZYNU "NOWOCZESNA STACJA PALIW" NR 3/2020


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.