PERN działa w oparciu o międzynarodowe normy ISO   WYDARZENIA

PERN posiada obecnie aż pięć obszarów działających w oparciu o międzynarodowe normy ISO – w tej grupie jest także zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.

System zarządzania ciągłością działania i system zarządzania bezpieczeństwem informacji – to nowe elementy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Spółki, wdrożone i certyfikowane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT-Cert). Certyfikaty UDT – Cert są potwierdzeniem, że PERN – kluczowa spółka infrastruktury energetycznej państwa, wdrożyła i stosuje wymagania międzynarodowych norm ISO.

PERN to operator infrastruktury krytycznej, co nakłada na firmę szereg obowiązków, od których zależy sprawne funkcjonowanie Państwa. Spółka musi przywiązywać wagę do przestrzegania procedur i kształtowania procesów na najwyższym możliwym poziomie. Szczególnego znaczenia nabierają aspekty dotyczące ciągłości działania i bezpieczeństwa informatycznego. W dobie dzisiejszych zagrożeń stają się one przedmiotem szczególnej uwagi. – mówi Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.
Zintegrowany System Zarządzania PERN spełnia wymagania następujących norm: ISO 9001 – Systemy zarządzania jakością, ISO 14001 – Systemy zarządzania środowiskowego, ISO 22301 – Systemy zarządzania ciągłością działania, ISO 27001- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ISO 45001 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. System obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Spółki. Zawiera uregulowania dotyczące zarówno procesów podstawowych, jak i procesów zarządczych oraz pomocniczych, które razem pozwalają niezawodnie i bezpiecznie realizować kluczowe działalności: transport rurociągowy, magazynowanie i przeładunek ropy naftowej i paliw płynnych.  

Przeprowadzenie audytu PERN powierzył jednostce certyfikującej UDT-Cert, która działa przede wszystkim w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Czternastu audytorów przez trzy tygodnie badało przebieg procesów w Spółce pod kątem zgodności z wymaganiami odpowiednich standardów ISO.

Podczas spotkania zamykającego audyt certyfikacyjny, przedstawiciele UDT zwrócili uwagę, że PERN skutecznie rozszerzył zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania pomimo bardzo rozproszonej struktury lokalizacyjnej firmy. Stanowiło to również duże wyzwanie logistyczne podczas planowania i realizacji audytów. Podkreślili także wysoką dbałość o świadomość proekologiczną i BHP, zaawansowane wsparcie informatyczne procesów i wysoki poziom komunikacji wewnętrznej, która pozwoliła na współdziałanie i utrzymanie kontaktu między pracownikami w czasie epidemii. – Stanowimy krwioobieg naftowo – paliwowy państwa. Dlatego od sprawnego funkcjonowania naszej infrastruktury, automatyki czy pracowników zależy rozwój gospodarczy naszego kraju. Dokładamy wszelkich starań aby być przygotowanym do działania w każdej sytuacji, nawet takiej, którą dziś trudno przewidzieć. Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania to wielkie zobowiązanie. Znaleźliśmy się w elitarnym gronie firm, które mają wdrożonych aż 5 norm ISO dla strategicznych obszarów działania. Będziemy chcieli dotrzymać tych zobowiązań i stać na straży bezpieczeństwa energetycznego Polski. – powiedział Igor Wasilewski, prezes PERN.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *