Rozpoczyna się rozbudowa baz paliw w Dębogórzu i Rejowcu   INWESTYCJE

PERN przekazał plac budowy wykonawcy zbiorników produktów naftowych w kolejnej lokalizacji – w bazie paliw w Rejowcu i uzyskał pozwolenie na budowę w Dębogórzu. Projekty, realizowane w ramach programu Megainwestycje, zwiększą bezpieczeństwo energetyczne kraju, a także odpowiadają na wzrost popytu na usługi PERN.

W bazie paliw w Rejowcu obecnie znajduje się 59 zbiorników paliwowych o łącznej pojemności ok. 235 tys. m³. Magazynowana jest w nich benzyna bezołowiowa, olej napędowy i opałowy. Dzięki rozbudowie bazy o kolejne 2 zbiorniki, całkowita pojemność magazynowa zwiększy się o 64 tys. m³. Wykonawcą jest konsorcjum, w skład którego wchodzą: Mostostal Warszawa S.A. jako lider oraz  Mostostal Płock S.A. – partner. Projekt zgodnie z planem ma być zakończony w pierwszej połowie 2021 roku.

Zadanie jest realizowane w ramach II etapu „Budowy nowych zbiorników magazynowych w Bazach Paliw” (w Koluszkach, Boronowie, Emilianowie, Małaszewiczach, Dębogórzu i Rejowcu), należącego do Megainwestycji PERN. Program wynika z przyjętej przez Radę Ministrów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, ujęty jest również w strategii PERN do 2022 roku. Megainwestycje to nie tylko rozbudowa baz paliw, ale i zbiorników surowcowych – łącznie o około 600 tys. m³ pojemności na ropę naftową w Bazie i Terminalu Naftowym w Gdańsku, a także systemu rurociągów produktowych (relacja Boronów-Trzebinia) i surowcowych (relacja Gdańsk-Płock).

PERN podjął szereg działań, aby zminimalizować wpływ zagrożeń związanych z epidemią koronawirusa.  Ograniczone zostały delegacje i wyjazdy na teren obiektów do niezbędnego minimum, a także bezpośrednie spotkania służbowe. Pracownicy Spółki, jak również podwykonawcy, komunikują się przede wszystkim poprzez narzędzia elektroniczne.

Wykonawcy robót remontowo – budowlanych na terenie obiektów Spółki, przestrzegają wymogów bezpieczeństwa ustanowionych przez PERN w związku z ograniczaniem ryzyka epidemii. Każdemu pracownikowi mierzona jest temperatura. Firmy zwiększyły częstotliwość sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń. Prowadzą także działania komunikacyjne i profilaktyczne, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. PERN ograniczył również do minimum roboty, które mogą być później wykonane.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.