Zielone światło dla reorganizacji Lotosu   WYDARZENIA

fot.materiały prasowe

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Lotos udzieliło zgody na zaproponowane przez zarząd spółki zmiany reorganizacyjne w ramach Grupy Kapitałowej Lotos. Przyjęte 14 października uchwały pozwolą przygotować gdański koncern na wdrożenie środków zaradczych przedstawionych przez Komisję Europejską w lipcu ubiegłego roku. To kolejny krok w procesie połączenia z PKN Orlen i wspólnej budowy koncernu multienergetycznego.  

Zgoda akcjonariuszy pozwoli zarządowi Grupy Lotos na wdrożenie wewnątrzgrupowej reorganizacji, polegającej na integracji w jednym podmiocie – Lotos Asfalt – całości kompleksu rafineryjnego. Ma to nastąpić 2 listopada. Konsolidacja tych aktywów może przynieść spółce oszczędności w wysokości co najmniej 10 mln zł rocznie. Będzie to możliwe m.in. dzięki wyeliminowaniu sztucznych przepływów wewnętrznych (poprawa kosztów operacyjnych), dublujących się procesów oraz optymalnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego. Oczekiwane są również  oszczędności na kosztach administracyjnych, prawnych i podatkowych. Korzyści szacowanych na około 1 mln zł rocznie, spółka spodziewa się także w efekcie przeprowadzenia działań reorganizacyjnych w obszarze logistycznym. 

Akcjonariusze podjęli się bardzo ważnego i odpowiedzialnego zadania. (…). Jest to projekt bezprecedensowy, ale równocześnie niezbędny dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. To również istotna transakcja dla naszej organizacji. Podjęte dziś decyzje przełożą się z jednej strony na wymierne korzyści finansowe, z drugiej – na zabezpieczenie miejsc pracy w przyszłości – podkreśla Zofia Paryła, prezes zarządu Grupy Lotos.

Akcjonariusze zgodzili się także na transfer udziałów w spółce Lotos Biopaliwa ze spółki Lotos Terminale do Grupy Lotos. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło również warunkowe zgody na zbycie 30 proc. udziałów w spółce Lotos Asfalt oraz 100 proc. udziałów w spółach: Lotos Biopaliwa, Lotos Terminale, Lotos Paliwa (oraz spółkach, które nabędą część majątku Lotos Paliwa w wyniku jej podziału), a także w podmiocie, który nabędzie część majątku spółki LOTOS Asfalt w wyniku jej podziału.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *