Orlen potwierdza zaangażowanie w rozwój technologii gazowej w Gdańsku

PKN Orlen, wspólnie z Energą i Grupą Lotos, kontynuują prace nad projektem związanym z budową elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku. Spółki podpisały aneks do listu intencyjnego, przedłużając jego obowiązywanie do końca 2022 roku. Inwestycja, której moc szacowana jest na ok. 450 MW, będzie stabilnym i nowoczesnym źródłem energii cieplnej i elektrycznej pochodzącej z gazu ziemnego. Umożliwi to bilansowanie energii z OZE i wzmocni krajowe bezpieczeństwo energetyczne. 

fot. Orlen

Źródła nisko- i zeroemisyjne są filarem naszej strategii biznesowej związanej z dążeniem do neutralności emisyjnej i odgrywają znaczącą rolę w transformacji energetycznej Polski. Dlatego analizujemy możliwości inwestycyjne w tym obszarze, m.in. budowę bloków gazowo-parowych w Gdańsku oraz w Ostrołęce i Grudziądzu. W przypadku podjęcia decyzji inwestycyjnych, ich realizacja pozwoli sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną oraz konieczności bilansowania dynamicznie rozwijającego się sektora odnawialnych źródeł energii. Przedsięwzięcia te, ze względu na ich złożoność i skalę, wymagają dokładnego przeanalizowania i pełnego zaangażowania wszystkich stron, dlatego intensyfikujemy działania, by wypracować jak najlepsze rozwiązania – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Podpisany przez PKN Orlen, Energę i Grupę Lotos aneks zakłada, że spółki do końca roku ustalą m.in. warunki prawne i techniczne wspólnej realizacji projektu, zasady jego finansowania, a także opracują projekt umowy o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture) regulującej współpracę stron w przypadku realizacji elektrowni gazowo-parowej.Obecnie Grupa Orlen, uwzględniając aktywa Energi, posiada ok. 3,4 GWe mocy zainstalowanej, z czego prawie 1,1 GWe przypada na dwa nowoczesne bloki gazowo-parowe PKN Orlen we Włocławku i Płocku. Koncern zaangażował się również, wspólnie z Energą i PGNiG, w budowę bloku gazowo-parowego w Ostrołęce, który będzie istotnym wsparciem dla krajowego systemu elektroenergetycznego. Spółki w listopadzie 2021 r zadeklarowały, że wypracują do końca 2022 roku optymalne warunki współpracy przy realizacji tej inwestycji


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.