Ruszył program wsparcia budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru   WYDARZENIA

fot. Solaris Bus

7 stycznia ruszył nabór wniosków w programie wsparcia budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru. Budżet programu wyniesie 870 mln zł.

To wynik m.in. programu Polska Strategia Wodorowa, który rząd przyjął 2 listopada 2020 roku. Strategia przewiduje opracowanie programów wsparcia budowy gospodarki wodorowej, przy czym pomoc ma objąć wyłącznie wodór niskoemisyjny pochodzący ze źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych.
Strategia wytycza sześć celów: wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie; wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie; wsparcie dekarbonizacji przemysłu; produkcja wodoru w nowych instalacjach; sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru; stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

fot. Solaris Bus


Zgodnie ze strategią w 2030 r. ma istnieć 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł, a w szczególności w wyniku elektrolizy. Strategia zakłada ponadto, że w tym czasie po polskich drogach będzie jeździło 800–1000 nowych autobusów wodorowych; powstaną m.in. 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru oraz będzie funkcjonowało co najmniej pięć dolin wodorowych, skupiających zakłady produkcji wodoru.

Jeśli chodzi o pojazdy elektryczne to preferowane będą stacje szybkiego ładowania znajdujące się poza terenami zurbanizowanymi i wielkomiejskimi. Program przewiduje między innymi możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na budowie stacji, w której co najmniej jeden punkt ładowania ma moc nie mniejszą niż 150 kW. Dofinansowanie w tym przypadku będzie wynosiła do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Można też otrzymać dotacje na stacji ładowania o mocy od 50 kW do 150 kW. Dofinansowania w tym przypadku wyniesie 30 proc. kosztów, a w przypadku niektórych gmin ta wartość wzrośnie do 45 proc.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.