Unimot finalizuje reorganizację grupy kapitałowej związaną z wydzieleniem biznesu obrotu paliwami do spółki Unimot Paliwa

Zarząd Unimot podpisał 1 sierpnia umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z segmentem obrotu paliwami ze spółki Unimot do spółki zależnej – Unimot Paliwa. Jest to przygotowanie Grupy do pełnienia roli niezależnego operatora logistycznego, którym stanie się Unimot po sfinalizowaniu transakcji przejęcia spółki Lotos Terminale.

Podpisana umowa obejmuje przeniesienie zorganizowane j części przedsiębiorstwa w zamian za objęcie nowych udziałów w Unimot Paliwa . Na mocy umowy, z dniem jej podpisania, przeniesiona została do spółki Unimot Paliwa wyodrębniona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie część przedsiębiorstwa, której przedmiotem działalności jest obrót paliwami, z wyłączeniem działalności związanej z handlem paliwami w ramach rozwijanej sieci stacji paliw AVIA oraz segmentu związanego z handlem gazem ziemnym.

Spółka Unimot za wniesiony wkład niepieniężny (aport) w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa otrzymał a 3 258 500 nowoutworzonych udziałów w Unimot Paliwa. Na dzień podpisania umowy wartość przenoszonej części przedsiębiorstwa wynosiła 325 850 000 zł.
Po wniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Unimot Paliwa , spółka Unimot skoncentruje swoją działalność głównie na funkcjach zarządczych dla wszystkich spółek z Grupy.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.