Grupa Unimot sfinalizowała zakup udziałów spółki Olavion   WYDARZENIA

Fot. Unimot

Grupa Unimot podpisała umowę zakupu 90 proc. udziałów w spółce Olavion, działającej w branży transportu kolejowego. To kolejny krok do rozszerzania infrastruktury kolejowej, tym samym uzupełnienia łańcucha wartości Grupy w obszarze logistyki. Umowa zakupu pozostałych 10 proc., zgodnie z zapisami umowy przedwstępnej, nastąpi nie później niż do 7 lipca 2025 r.

Spółka Olavion, której pakiet większościowy udziałów przejęła Grupa Unimot, świadczy usługi transportu kolejowego w Polsce, a także usługi spedycyjne w kraju i za granicą. Posiada wykwalifikowaną kadrę menadżerską, maszynistów oraz dyspozytorów, a także wieloletnie relacjei umowy pozwalające na świadczenie usług przewozowych i spedycyjnych dla swoich zleceniodawców.

Olavion dysponuje 16 lokomotywami i zatrudnia 79 pracowników, w tym 49 maszynistów. W ciągu całego 2022 roku spółka Olavion przewiozła towary o łącznej masie ponad 1,1 miliona ton, a jej roczny potencjał przewozowy szacowany jest na około 1,7 miliona ton. Ponadto Olavion zawarł umowy najmu kolejnych 5 nowoczesnych lokomotyw ze spalinowym silnikiem dojazdowym oraz ustalił warunki najmu 2 nowoczesnych lokomotyw multisystemowych, które pozwalają na jazdę nie tylko na terenie Polski, ale także m.in. Czech, Słowacji i Niemiec. Zostaną one włączone do eksploatacji w drugiej połowie 2023 roku.

Zawarta 7 marca 2023 r. umowa zakupu dotyczy nabycia 90 proc. udziałów w spółce Olavion od dwóch osób fizycznych, w tym wspólnika większościowego. Pozostałe umowy zostaną zawarte z kadrą menadżerską i będą dotyczyły 10 proc. udziałów Olavion. Podpisanie tych umów nastąpi nie później niż do 7 lipca 2025 r.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.