Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za I kwartał 2024 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2024 roku. Wedługwstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowegopaliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzeniajednorazowe) wyniosła w tym okresie 43,2 mln zł, a przychody ogółem 2 950 mln zł. Wyniki Grupy w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły […]

Czytaj dalej


Grupa Unimot opublikowała strategię na lata 2024-2028

Grupa Unimot opublikowała swoją strategię biznesową, w której przedstawiła plany rozwojowe w perspektywie do 2028 r.  W okresie obowiązywania strategii celem Grupy Unimot jest maksymalne wykorzystywanie potencjału dotychczasowych kluczowych segmentów biznesowych i umacnianie ich pozycji rynkowej. Równolegle Grupa Unimot zakłada aktywny udział w transformacji energetycznej i zwiększanie udziału w rynku, a w konsekwencji wzrost wartości Grupy dla wszystkich jej interesariuszy, przy jednoczesnym osiągnięciu neutralności […]

Czytaj dalej


Grupa Unimot opublikowała wyniki za 2023 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za cały 2023 rok. Skonsolidowana EBITDA skorygowana Grupy Unimot wyniosła w tym okresie 243,8 mln zł, a skonsolidowany skorygowany zysk netto ukształtował się na poziomie 63,3 mln zł. Grupa Unimot wypracowała w 2023 r. przychody w wysokości 12 887 mln zł. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów […]

Czytaj dalej


HVO i paliwa o obniżonej emisyjności w ofercie Unimotu już w marcu

Od marca 2024 r. Unimot Paliwa, spółka z Grupy Unimot, rozszerza swoją ofertę paliwową o olej napędowy HVO 100%, którego emisyjność pozwala na nawet 94% redukcję CO2 względem tradycyjnego oleju napędowego B0. To odpowiedź na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, a tym samym konieczność ograniczenia przez firmy emisji dwutlenku węgla. Dotychczas Grupa oferowała swoim […]

Czytaj dalej


Grupa Unimot rozpoczęła dostawy paliw żeglugowych w polskich portach

Kontynuując przyjętą strategię dywersyfikacji działalności Grupy Unimot, spółka Unimot Paliwa rozpoczęła działalność na rynku paliw żeglugowych w polskich portach. Pierwsza dostawa odbyła się 11 marca 2024 r. – w porcie w Gdyni zatankowana została jednostka Fairplay VII, należąca do firmy Fairplay Towage Polska Sp. z o.o. Sp.k. Działalność bunkrowa Grupy Unimot prowadzona będzie w oparciu […]

Czytaj dalej


Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za IV kwartał 2023 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2023 roku. Według wstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) wyniosła w tym okresie 41 mln zł, a przychody ogółem 2 170,4 mln zł. Wyniki Grupy w analogicznym okresie […]

Czytaj dalej


Unimot Aviation uruchamia działalność w sektorze lotnictwa pasażerskiego

Unimot Aviation, spółka, która dołączyła w 2023 r. do Grupy Unimot, intensywnie rozwija swoje kompetencje w branży paliw lotniczych, przygotowując się do uruchomienia działalności w obszarze lotnictwa pasażerskiego na Lotnisku Kraków-Balice oraz Lotnisku Katowice-Pyrzowice poprzez spółkę zależną Unimot Aviation Services. Spółka pomyślnie przeszła rygorystyczne audyty przeprowadzone przez inspektorów Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC), które potwierdzają przestrzeganie […]

Czytaj dalej


Unimot S.A. z kolejnym akcjonariuszem przekraczającym 5 proc. akcji

Do podmiotów przekraczających 5 proc. udziału w akcjonariacie Unimot S.A. dołączył Zbigniew Juroszek i podmioty z nim powiązane, m.in. Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna oraz Juroszek Holding. Polski przedsiębiorca wraz z rodziną posiada obecnie w sumie 6,79 proc. kapitału zakładowego i 6,51 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Unimot S.A. Bardzo się cieszę, że do grona […]

Czytaj dalej


Dobry rok Grupy Unimot

Grupa Unimot może zaliczyć rok 2023 do udanych. Adam Sikorski, prezes zarządu Unimotu podsumował dla nas mijający rok. Mijający  2023 rok to dla Grupy Unimot okres intensywnych działań, skoncentrowanych na maksymalnym wykorzystaniu szans rynkowych oraz minimalizowaniu ryzyka wynikającego z trudnego otoczenia rynkowego. Zarządzanie Grupą w  obliczu nadzwyczajnych wyzwań, wywołanych m.in. sytuacją na krajowym rynku oleju […]

Czytaj dalej


Unimot z tytułem „Spółki Świadomej Klimatycznie”

Grupa Unimot znalazła się w gronie spółek wyróżnionych tytułem „Spółki Świadomej Klimatycznie 2023”. Wyróżnienie przyznawane jest na podstawie Badania Świadomości Klimatycznej Spółek (Corporate Climate Crisis Awareness Study), które jest projektem Fundacji Standardów Raportowania, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas. Celem projektu jest cykliczne badanie, na podstawie którego ocenia się świadomość przedsiębiorstw na temat ich wpływu na zmiany klimatu. Źródłem badań są dane […]

Czytaj dalej