Wyniki Grupy Unimot za III kwartał 2020

W trzecim kwartale 2020 roku firma Unimot SA osiągnęła rekordowy poziom skonsolidowanych przychodów ogółem. Wyniosły one 1 338,9 mln zł. EBITDA skorygowana ukształtowała się na poziomie 10,9 mln zł. Wynik 1 338,9 mln zł to o ponad 6,1% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia […]

Czytaj dalej


Szacunkowe wyniki Unimot za trzeci kwartał 2020

Mimo niższych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego wyników, spółka Unimot jest zadowolona z 3. kwartału 2020 roku. Był to niewątpliwie trudny czas na rynku paliw. Firma Unimot opublikowała szacunkowe wyniki za miniony kwartał. Według wstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła 10,9 mln zł., co oznacza spadek o 40,4% r/r. Natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży […]

Czytaj dalej


Lotos ocenił trzeci kwartał roku

Trudna sytuacja na rynku rafineryjnym i negatywny wpływ pandemii koronawirusa odbiły się również na wynikach finansowych Grupy Lotos. Mimo to spółka jest w stabilnej sytuacji. Grupa Lotos oceniła, że pomimo niesprzyjających okoliczności jest dobrze przygotowana na wymagające warunki makroekonomiczne. Między innymi dzięki optymalizacji działalności – ograniczeniu produkcji paliwa lotniczego i zwiększeniu sprzedaży asfaltów. Udało się […]

Czytaj dalej


Stabilność w trudnych czasach

Biorąc pod uwagę wyjątkowo trudną sytuację makroekonomiczną dla branży rafineryjnej, PKN Orlen wypracował solidne wyniki finansowe w trzecim kwartale 2020. Wynik EBITDA LIFO spółki w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł 2 mld zł, a zysk netto 0,7 mld zł. Był to głównie efekt wysokich wyników operacyjnych w segmencie energetyki i detalu, które łącznie w tym […]

Czytaj dalej


Raport Orlenu – kolejny raz najlepszy

Zintegrowany raport Orlenu został uznany za najlepszy w konkursie „The Best Annual Report 2019”, w katgorii przedsiębiorstw. To już kolejne takie wyróżnienie dla koncernu. PKN Orlen już po raz szósty zaprezentował swoją działalność w formule zintegrowanej, łączącej sprawozdawczość finansową z pozafinansowymi aspektami funkcjonowania. W raporcie przedstawiono jak model biznesowy, strategia, ład korporacyjny, a także wyniki […]

Czytaj dalej


PKN Orlen na lepszej pozycji w ratingu ESG

W najnowszej ocenie agencji ratingowej Sustainaltytics. PKN Orlen uplasował się na piątej pozycji spośród 86 firm z segmentu Oil & Gas Refining and Marketing (kategoria Refiners & Pipelines). Jednocześnie koncern awansował do kategorii ocen „Medium Risk”. We wrześniu 2020 roku PKN Orlen otrzymał ocenę ryzyka ESG na poziomie 28,1 punktów, co oznacza poprawę o 7,3 […]

Czytaj dalej


Bardzo dobre wyniki Unimotu po pierwszym półroczu

Grupa Unimot opublikowała raport za I półrocze 2020 r. Wynika z niego, że spółka wypracowała wzrosty wolumenów w prawie wszystkich segmentach biznesowych oraz wzrost przychodów. W I półroczu 2020 r. przychody Grupy wyniosły 2 177 mln zł, co stanowi wzrost o 15,9% r/r. Skonsolidowana EBITDA skorygowana, która jest najlepszym miernikiem efektywności biznesu, ukształtowała się na poziomie […]

Czytaj dalej


Stabilna sytuacja Grupy Lotos

Pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych, elastyczne dostosowanie się do sytuacji gospodarczej w czasie pandemii, optymalne zarządzanie sprzedażą produktów – to czynniki, które wpłynęły na pozytywną ocenę pierwszego półrocza 2020 roku w Grupie Lotos. Spółka wykorzystała swoje możliwości produkcyjne i sprzedażowe w sposób optymalny. W czasie pandemii ograniczyła produkcję paliwa lotniczego (na które popyt uległ największemu ograniczeniu) […]

Czytaj dalej


Adam Sikorski: „Obecna sytuacja jest dla Grupy Unimot korzystna”

Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot SA

Nie posiadamy własnych złóż ropy naftowej, stąd spadki cen na rynkach światowych w żaden sposób nie wpływają na nasz bilans ani na bieżącą rentowność biznesu. – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Grupy Unimot. Grupa Unimot jest od dawna w pełni zabezpieczona przed zmianami cen oleju napędowego (który podąża za ropą naftową), w związku z czym drastyczna przecena ropy, która obecnie ma miejsce – pozostanie bez bezpośredniego […]

Czytaj dalej