Grupa MOL uruchomiła największą fabrykę zielonego wodoru w regionie   OTWARCIA

Grupa MOL oddała do użytku największą w Europie Środkowo-Wschodniej fabrykę zielonego wodoru o mocy 10 megawatów, zlokalizowaną w miejscowości Százhalombatta na Węgrzech. Inwestycja o wartości 22 mln euro sprawia, że produkcja paliwa staje się bardziej zrównoważona: fabryka zmniejszy emisję dwutlenku węgla z Rafinerii Dunaj, na której terenie powstała, o 25 tys. ton rocznie. MOL będzie w stanie produkować rocznie 1,6 tys. ton czystego, neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla zielonego wodoru, co otwiera nowy rozdział w gospodarce wodorowej.

Celem Grupy MOL jest dostarczanie rozwiązań jutra: fabryka zielonego wodoru w Százhalombacie, z 10-megawatowym elektrolizerem stworzonym przez Plug Power, wyprodukuje około 1,6 tys. ton czystego, neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla zielonego wodoru rocznie. Inwestycja o wartości 22 mln euro zmniejszy ślad węglowy Rafinerii Dunaj o ponad 25 tys. ton dwutlenku węgla rocznie. Nowa technologia stopniowo zastąpi proces produkcji oparty na gazie ziemnym, który obecnie odpowiada za jedną szóstą całkowitej emisji dwutlenku węgla Grupy MOL. Fabryka rozpocznie produkcję w drugiej połowie 2024 roku: MOL będzie wykorzystywał zielony wodór przede wszystkim we własnej sieci do produkcji paliw.

Instalacja do elektrolizy dostarczona przez Plug Power wykorzystuje energię elektryczną ze źródeł odnawialnych do rozkładu wody na wodór i tlen. Oznacza to, że podczas tego procesu nie powstają żadne zanieczyszczające produkty uboczne, a wręcz powstaje 8-9 ton czystego tlenu na tonę wodoru. Amerykańska firma zaoferowała MOL innowacyjną i niezawodną technologię: za generatorami wodoru, zoptymalizowanymi pod kątem produkcji czystego wodoru, stoi prawie 50-letnie doświadczenie operacyjne.

- Grupa MOL osiągnęła kolejny kamień milowy: mamy teraz możliwość produkcji zielonego wodoru bez wytwarzania jakichkolwiek gazów cieplarnianych. Korzystając z tej technologii, jesteśmy w stanie osiągnąć taką samą redukcję emisji, jak gdyby z dnia na dzień wycofano z ruchu około 5,5 tys. samochodów. Dziś nasza nowa fabryka zielonego wodoru sprawia, że działalność przemysłowa MOL jest bardziej zielona i ekologiczna, ale jutro będzie oferować rozwiązania dla całej branży i mobilności wodorowej. Po Száhalombacie przeniesiemy tę technologię do pozostałych dwóch jednostek produkcji paliw w Grupie, aby uczynić proces produkcji paliw bardziej zrównoważonym w każdej z rafinerii Grupy MOL  - powiedział József Molnár, dyrektor zarządzający Grupy MOL, podczas ceremonii inauguracji nowej fabryki zielonego wodoru.

Inwestycja wpisuje się w strategię Grupy MOL, SHAPE TOMORROW, której celem jest uczynienie regionu bardziej zrównoważonym, konkurencyjnym i samowystarczalnym.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.