MOL ukończył wartą 1,3 mld EUR inwestycję w kompleks poliolowy w Tiszaújváros na Węgrzech

Wart 1,3 mld EUR projekt to największa organiczna inwestycja w historii MOL, na którą firma otrzymała wsparcie węgierskiego rządu Kompleks będzie wytwarzać surowiec do produkcji wytrzymałych dóbr konsumenckich z tworzyw sztucznych, takich jak materace, formowane fotele samochodowe, izolacje do domów czy elastyczne podeszwy sportowych butów Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii niemieckich firm thyssenkrupp Uhde oraz Evonik, […]

Czytaj dalej


Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za I kwartał 2024 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2024 roku. Wedługwstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowegopaliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzeniajednorazowe) wyniosła w tym okresie 43,2 mln zł, a przychody ogółem 2 950 mln zł. Wyniki Grupy w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły […]

Czytaj dalej


Grupa Unimot opublikowała wyniki za 2023 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za cały 2023 rok. Skonsolidowana EBITDA skorygowana Grupy Unimot wyniosła w tym okresie 243,8 mln zł, a skonsolidowany skorygowany zysk netto ukształtował się na poziomie 63,3 mln zł. Grupa Unimot wypracowała w 2023 r. przychody w wysokości 12 887 mln zł. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów […]

Czytaj dalej


Orlen ma nowego prezesa

Rada Nadzorcza ORLEN S.A. powołała w dniu 10 kwietnia 2024 roku Ireneusza Fąfarę na funkcję Prezesa Zarządu ORLEN S.A. z dniem 11 kwietnia 2024 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza ORLEN S.A. powierzyła obowiązki Pierwszego Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych Panu Witoldowi Literackiemu z dniem 11 kwietnia 2024 roku, a także odwołała Członka Rady Nadzorczej Pana Ireneusza Sitarskiego […]

Czytaj dalej


Zmiany w Shell Polska: Katarzyna Warzywoda i Monika Kielak-Łokietek na nowych stanowiskach kierowniczych

Katarzyna Warzywoda, która do tej pory pełniła funkcję dyrektorki ds. rozwiązań flotowych na Europę Środkową i Południową w Shell, objęła stanowisko dyrektorki działu stacji paliw i rozwoju sieci detalicznej w Shell Polska. W nowej roli będzie odpowiedzialna za rozwój polskiego biznesu Mobility (sieci stacji paliw) i rozszerzenie portfolio firmy o elektromobilność i paliwa alternatywne. Monika […]

Czytaj dalej


Grupa Unimot rozpoczęła dostawy paliw żeglugowych w polskich portach

Kontynuując przyjętą strategię dywersyfikacji działalności Grupy Unimot, spółka Unimot Paliwa rozpoczęła działalność na rynku paliw żeglugowych w polskich portach. Pierwsza dostawa odbyła się 11 marca 2024 r. – w porcie w Gdyni zatankowana została jednostka Fairplay VII, należąca do firmy Fairplay Towage Polska Sp. z o.o. Sp.k. Działalność bunkrowa Grupy Unimot prowadzona będzie w oparciu […]

Czytaj dalej


Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za IV kwartał 2023 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2023 roku. Według wstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) wyniosła w tym okresie 41 mln zł, a przychody ogółem 2 170,4 mln zł. Wyniki Grupy w analogicznym okresie […]

Czytaj dalej


Witold Literacki – nowy p.o. prezesa Orlenu

Minister Aktywów Państwowych powołał Witolda Literackiego do zarządu Orlenu jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powołała Witolda Literackiego z dniem 6 lutego 2024 roku na funkcję pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Orlenu. Na tym samym posiedzeniu, z obecnego składu Rady Nadzorczej do Zarządu Orlenu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasu powołania członków Zarządu, oddelegowani zostali: […]

Czytaj dalej