Orlen rusza z największą inwestycją w krajowe magazyny gazu

Grupa Orlen rozpoczęła rozbudowę Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach. To największa inwestycja w krajowe magazyny gazu w historii – po jej zakończeniu pojemność instalacji wzrośnie o 60 proc., do 2,1 mld m sześc. W efekcie Wierzchowice będą dysponowały ok. połową krajowych zdolności magazynowych. Rozbudowa realnie wzmocni bezpieczeństwo dostaw gazu do polskich odbiorców.

Fot. Orlen

W wyniku rozbudowy pojemność czynna PMG Wierzchowice, największego podziemnego magazynu gazu w Polsce, wzrośnie o 800 mln m sześc. z obecnych 1,3 mld m sześc. do 2,1 mld m sześc. Oznacza to zwiększenie możliwości krajowego systemu magazynowania aż o jedną czwartą. Co więcej, aż o jedną trzecią – do 19,2 mln m sześc. na dobę – wzrośnie moc zatłaczania gazu do tej instalacji, a moc odbioru zostanie zwiększona aż o 66 proc. – do 24 mln m sześc. na dobę. Przełoży się to na większą elastyczność instalacji i możliwość szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową. Zakończenie inwestycji planowane jest na przełomie roku 2025 i 2026.

Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice to największy w Polsce obiekt tego typu wykorzystujący jako pojemność magazynową dawne złoże gazu ziemnego. Zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, na terenie gmin Milicz i Krośnice. Głównym zadaniem magazynu jest zatłaczanie i odbiór gazu ziemnego wysokometanowego. W procesie eksploatacji w okresie letnim gaz ziemny jest zatłaczany do złoża Wierzchowice, a w zimowym odbierany i kierowany do celów grzewczych w gospodarstwach domowych oraz przemyśle.

Decyzja o rozbudowie PMG Wierzchowice podjęta została w kwietniu 2022 r. i była odpowiedzią na kryzys energetyczny związany z agresją Rosji na Ukrainę. Podziemne magazyny gazu są nie tylko rezerwą konieczną w sytuacji kryzysu i zagrożenia brakiem dostaw, pracują także na rzecz stabilizacji całego systemu gazowego. Ich działanie pozwala wyrównywać sezonowe wahania popytu na gaz, który wynika ze wzrostu zapotrzebowania na energię w sezonie grzewczym i spadku zapotrzebowania w sezonie letnim. Dzięki temu profil dostaw do systemu, w całym roku, jest bardziej równomierny.

Grupa Orlen jest właścicielem 7 podziemnych magazynów gazu wysokometanowego, o łącznej pojemności ok. 3,3 mld m sześc. Pięć podziemnych magazynów gazu: Wierzchowice, Strachocina, Husów, Swarzów i Brzeźnica to magazyny złożowe zlokalizowane w sczerpanych złożach gazu ziemnego i ropy naftowej. Dwa, w Kosakowie i Mogilnie, to magazyny kawernowe zlokalizowane w kawernach solnych - pustych przestrzeniach utworzonych w złożach soli w wyniku jej wypłukiwania (tzw. ługowania).


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.