Stabilna pozycja Grupy Lotos   WYNIKI RYNKOWE

Grupa Lotos opublikowała swoje wyniki finansowe za rok 2019. Potwierdzają one stabilną kondycję firmy. Sprzedaż paliw Lotos w Polsce ukształtowała się na rekordowym poziomie 8 mln ton.

Mimo trudnych warunków rynkowych, oczyszczona EBITDA wg LIFO wyniosła 2,9 mld zł, czyli o 7,7% mniej niż w 2018 roku. Rok 2019 cechował się bardziej wymagającym otoczeniem makroekonomicznym dla prowadzenia działalności rafineryjnej niż rok 2018 oraz przyjęte projekcje strategiczne Spółki. Znaczna obniżka cen gazu ziemnego oraz spadek notowań ropy naftowej negatywnie wpłynął na wyniki segmentu wydobywczego.

W 2019 roku Grupa Kapitałowa Lotos osiągnęła przychody na poziomie 29,5 mld zł. Główna część przychodów pochodziła z działalności rafineryjnej – 97,5%. Rafineria Grupy przerobiła 10,7 mln ton ropy naftowej, a wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się na poziomie 102%. W 2019 roku rafineria w Gdańsku wyprodukowała 11,5 mln ton produktów. Główny udział w strukturze produkcji miał olej napędowy. Wyprodukowano go 5,5 mln ton, czyli o 2,9% więcej niż w poprzednim roku. Jego udział w strukturze produkcji wynosił 48,0%.

Na koniec 2019 roku w sieci Lotos działało 506 stacji paliw (312 stacji własnych i 194 stacji partnerskich). Sieć powiększyła się o 11 lokalizacji (6 stacji własnych i 5 partnerskich). W ramach sieci działało 21 Miejsc Obsługi Podróżnych, tj. stacji przyautostradowych z bogatą ofertą poza paliwową. Rok 2019 był rekordowy dla sieci stacji LOTOS pod względem: sprzedaży w sieci DOFO, sprzedaży paliw dla klientów kart flotowych i sprzedaży paliw na stacjach CODO. Dodatkowo wydano rekordową liczbę kart.

Głównym celem strategii Grupy Lotos S.A. na lata 2017-2022 jest stabilizacja i bezpieczny rozwój Grupy Kapitałowej. W ciągu tych pięciu lat firma chce przeznaczyć na inwestycje łącznie kwotę blisko 9,4 mld zł, z czego w okresie 2017 – 2019 wydatkowała 3,5 mld zł. W 2019 roku wydatki inwestycyjne wyniosły 1 mld zł.

Grupa Lotos została jednym z liderów rozwoju elektromobilności w Polsce. W ramach projektu Lotos Niebieski Szlak, funkcjonuje 12 punktów ładownia na trasie Trójmiasto – Warszawa. Spółka planuje otwarcie kolejnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

W ramach projektu Pure H2, Spółka uruchomi dystrybucję wodoru o bardzo wysokiej czystości (99,999%). Projekt zakłada wybudowanie na terenie rafinerii w Gdańsku instalacji do oczyszczania wodoru oraz stacji sprzedaży i dystrybucji tego paliwa, a także dwóch punktów tankowania pojazdów (w Gdańsku i Warszawie). W listopadzie 2019 roku Grupa Lotos oraz Toyota Motor Poland podpisały list intencyjny w zakresie współpracy intensyfikującej prace nad rozwojem technologii wykorzystania wodoru w transporcie samochodowym.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.