Stabilna sytuacja Grupy Lotos   WYNIKI RYNKOWE

Pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych, elastyczne dostosowanie się do sytuacji gospodarczej w czasie pandemii, optymalne zarządzanie sprzedażą produktów – to czynniki, które wpłynęły na pozytywną ocenę pierwszego półrocza 2020 roku w Grupie Lotos.

Spółka wykorzystała swoje możliwości produkcyjne i sprzedażowe w sposób optymalny. W czasie pandemii ograniczyła produkcję paliwa lotniczego (na które popyt uległ największemu ograniczeniu) na rzecz innych wysokomarżowych produktów. Wykorzystując nadmorską lokalizację i bliskość płynnych rynków surowca i produktu, firma elastycznie zarządzała sprzedażą produktów, bilansując krajowy spadek popytu eksportem morskim. Umożliwiło to utrzymanie wysokiego poziomu przerobu ropy w rafinerii Lotosu oraz zrealizowanie wyższej marży rafineryjnej niż konkurencyjne rafinerie europejskie w szczytowym okresie pandemii.

W omawianym okresie Grupa Kapitałowa Lotos wygenerowała oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych zysk EBITDA LIFO na poziomie 722,6 mln zł i blisko 1,8 mld zł dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Zadłużenie na koniec czerwca 2020 r. było niższe w porównaniu do poprzedniego roku i konsekwentnie utrzymało się na niskim poziomie. Kształtowało się na poziomie 2 mld zł.

Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2020 r. wyniosły 10,3 mld zł, czyli były o 4 mld zł (28,2%) niższe niż w I półroczu 2019 r., przede wszystkim na skutek znacznego spadku cen z powodu niższych notowań cen ropy i produktów naftowych na światowych rynkach.

Pod koniec czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Lotos podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za rok 2019. ZWZ postanowiło przeznaczyć kwotę prawie 185 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Dzienne wydobycie Lotosu w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło w II kw. 2020 r. 20,8 tys. boe/d i było wyższe ok. 10% r/r. Drugi kwartał 2020 r. był pomyślny dla działalności poszukiwawczo-wydobywczej Lotosu w Polsce. Zanotowany wzrost wydobycia jest efektem realizowanego programu prac rekonstrukcyjnych na złożu B3. W przypadku złoża B8, w II kwartale 2020 r. kontynuowano prace mające na celu uruchomienie kolejnych bloków technologicznych Centrum Produkcyjnego. W wymienionym okresie uruchomiono również działania w ramach strategii rozwoju kompleksowych usług i serwisów specjalistycznych związanych z logistyką morską oraz potencjalnym rozwojem segmentu Morskiej Energetyki Wiatrowej.

W przypadku norweskiego projektu Yme spółka obserwuje stopniowe rozluźnianie restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19, a także większą dostępność podwykonawców zagranicznych, z uwagi na znoszenie ograniczeń w podróżowaniu. Rozluźnienie restrykcji daje szanse na przyspieszenie realizacji części prac w stoczni w Egersund.

W II kwartale br. rafineria Grupy Lotos przerobiła 2,54 mln ton ropy naftowej i był to poziom niższy o 2,2% kw./kw. w związku z planowanym postojem remontowym instalacji opóźnionego koksowania w czerwcu. W obliczu szczególnie dużej zmienności makro otoczenia w wyniku pandemii Covid-19 oraz destabilizacji na rynku ropy naftowej, praca zakładu była poddawana intensywnej optymalizacji w celu dostosowania uzysków do sytuacji rynkowej. Pomimo istotnego spadku popytu krajowego, utrzymano niemal pełne wykorzystanie mocy przerobowych, co należy odnotować jako ewenement, jeśli spojrzy się na pozostałe rafinerie europejskie.

Na koniec czerwca 2020 roku w Polsce było 507 stacji z logo Lotos, tj. o 14 więcej niż na koniec czerwca poprzedniego roku.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.