Jakość paliw na polskim rynku w 2019 roku

W czerwcu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował dane z raportu Inspekcji Handlowej dotyczącego jakości paliw na polskim rynku w 2019 r. Wynika z niego, że z roku na rok następuje pod tym względem poprawa, a liczba wykrytych nieprawidłowości spada.

W efekcie kontroli Inspekcji Handlowej z roku na rok poprawia się jakość paliw ciekłych w Polsce. Wiele pracy zostało już wykonanej, aby kierowcy mogli tankować najlepszej jakości paliwo – mówi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Inspektorzy kontrolują paliwo dwutorowo. Przede wszystkim badane są próbki ze stacji wybranych losowo – ten sposób typowania najlepiej odzwierciedla rzeczywisty obraz jakości paliw w Polsce. Ponadto Inspekcja Handlowa sprawdza przedsiębiorców, na których wpłynęły skargi konsumentów lub którzy zostali zgłoszeni przez organy ścigania. Kontroli podlegają też te placówki, w których poprzednie kontrole wykazały nieprawidłowości.

Ponad 1,5 tys. zbadanych stacji

W przypadku losowo pobranych próbek paliw ciekłych w 2019 r. wymagań nie spełniało 1,37 proc. (rok wcześniej – 1,90 proc.). Tak samo jak w 2018 r. nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny (1,01 proc.) niż oleju napędowego (1,86 proc). Próba losowa była nieznacznie większa niż w poprzednim roku: łącznie inspektorzy zbadali 1023 próbki pobrane na 1023 stacjach. Najwięcej nieprawidłowości wystąpiło w województwach: podlaskim – 5,88 proc., zachodniopomorskim – 5,66 proc. i kujawsko-pomorskim – 4,92 proc. zbadanych próbek. Natomiast w województwach lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim IH nie zakwestionowała żadnej z próbek pobranych losowo.

Przeprowadzone w 2019 r. losowe badania jakości gazu skroplonego (LPG) wykazały nieprawidłowości w 0,60 proc. sprawdzonych próbek (rok wcześniej było to 1,43 proc.).

Jak co roku, Inspekcja Handlowa prowadziła również kontrole stacji, na które skarżyli się kierowcy, wytypowanych przez organy ścigania oraz tych, na których w poprzednich latach stwierdziła nieprawidłowości. Z pobranych 658 próbek oleju napędowego i benzyny na 520 stacjach inspektorzy zakwestionowali 2,74 proc. (nastąpiła poprawa, bo rok wcześniej było to 6,63 proc.). Zastrzeżenia częściej dotyczyły oleju napędowego – 4,46 proc. próbek (rok wcześniej 9,98 proc.). W przypadku benzyny kontrola w 2019 r. nie ujawniła nieprawidłowości (rok wcześniej 0,82 proc.).

Podczas kontroli gazu LPG inspektorzy zakwestionowali 1,92 proc. próbek, a więc nastąpiła nieznaczna poprawa w stosunku do 2018 r., gdy było to 2 proc. Najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych paliw ciekłych było w województwach zachodniopomorskim (13,64 proc.) i lubuskim (13,04 proc.).

Najważniejsze nieprawidłowości

Najczęściej kwestionowanymi parametrami w przypadku oleju napędowego była tzw. stabilność oksydacyjna, czyli odporność na utlenianie podawana w godzinach. Utlenianie objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania. Prowadzić to może m.in. do zatykania filtrów paliwa, zanieczyszczenia zaworów wtryskowych oraz innych usterek układu paliwowego.

W zakresie benzyny badania najczęściej ujawniały przypadki niedotrzymania wartości określonych dla parametru prężność par. Niespełnienie tego parametru może mieć wpływ na pogorszenie pracy silnika. Może on dławić się i gasnąć. Drugim najczęstszym uchybieniem były niewłaściwe parametry destylacji. Destylacja wpływa na płynność pracy silnika oraz jego zdolność do osiągnięcia maksymalnej mocy. Niedotrzymanie tego parametru prowadzi do niewłaściwego spalania oraz nadmiernego zużywania silnika.

W przypadku gazu LPG zastrzeżenia dotyczyły złych wyników badania działania korodującego na miedź, co grozi rdzewieniem niektórych elementów silnika.

W 2019 r. IH wydała 10 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw, które nie spełniały norm, oraz przekazała do Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 47 stacji paliw, na których inspektorzy stwierdzili naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów prawa energetycznego. Inspekcja Handlowa skierowała ponadto 23 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratur.

Tekst ukazał się w wydaniu drukowanym magazynu "Nowoczesna Stacja Paliw" nr 3/2020.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.