Raport Orlenu – kolejny raz najlepszy   WYNIKI RYNKOWE

Fot. Orlen

Zintegrowany raport Orlenu został uznany za najlepszy w konkursie „The Best Annual Report 2019”, w katgorii przedsiębiorstw. To już kolejne takie wyróżnienie dla koncernu.

PKN Orlen już po raz szósty zaprezentował swoją działalność w formule zintegrowanej, łączącej sprawozdawczość finansową z pozafinansowymi aspektami funkcjonowania. W raporcie przedstawiono jak model biznesowy, strategia, ład korporacyjny, a także wyniki i prognozy na przyszłość, wpływają na budowę wartości Grupy oraz jej dalszy dynamiczny rozwój. Podsumowując wydarzenia minionego roku, szczególną uwagę poświęcono zarządzaniu oraz oddziaływaniu koncernu na sferę społeczną i środowisko naturalne. Była to odpowiedź na rosnące oczekiwania otoczenia, w efekcie których powstał nowy indeks spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych – WIG-ESG.

Tym, co zadecydowało o decyzji jury konkursowego, był przede wszystkimopis procesu tworzenia wartości oraz prezentacja kluczowych kapitałów przedsiębiorstwa, m.in. finansowego, produkcyjnego i ludzkiego oraz powiązań między nimi. Na wyróżnienie zasłużyły również sekcje dotyczące zarządzania ryzykiem i outlook, jak też prezentacja informacji niefinansowych. W ocenie jury, szczególną uwagę warto zwrócić także na bezpośrednią deklarację odpowiedzialności za treść raportu zintegrowanego, złożoną przez Zarząd PKN Orlen i potwierdzoną podpisami jego członków. Jest to pierwszy przypadek wśród polskich przedsiębiorstw takiej realizacji obowiązku odpowiedzialności za raport, wynikającego z Międzynarodowych Założeń Koncepcyjnych Sprawozdawczości Zintegrowanej.

– Mamy satysfakcję, że poziom naszej sprawozdawczości został tak wysoko oceniony przez jury konkursu. To potwierdzenie, że PKN Orlen spełnia oczekiwania i utrzymuje najwyższe standardy komunikacji z interesariuszami. Nasz Raport Zintegrowany obejmuje sprawozdania finansowe, ale jest też cennym źródłem wiedzy o koncernie, jego działalności, perspektywach na przyszłość i potencjale rozwoju. W tym roku szczególny nacisk położyliśmy na kwestie środowiskowe, społeczne, dotyczące zarządzania i poszanowania praw. Są one ściśle powiązane z naszą działalnością biznesową i wpisują się w światowe trendy w raportowaniu – mówi Adam Burak, członek zarządu PKN Orlen ds. komunikacji i marketingu.

Organizatorem konkursu „The Best Annual Report 2019” jest Instytut Rachunkowości i Podatków, a patronem strategicznym Giełda Papierów Wartościowych. Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych według MSSF/MSR, zgodnych z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami międzynarodowymi i krajowymi, dobrymi praktykami i oczekiwaniami rynku. Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

PKN Orlen otrzymał także tytuł „The Best of The Best” przyznawany firmom, którym co najmniej trzykrotnie udało się zdobyć najwyższe wyróżnienie w tym konkursie.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.