Szacunkowe wyniki Unimot za trzeci kwartał 2020   WYNIKI RYNKOWE

Mimo niższych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego wyników, spółka Unimot jest zadowolona z 3. kwartału 2020 roku. Był to niewątpliwie trudny czas na rynku paliw.

Firma Unimot opublikowała szacunkowe wyniki za miniony kwartał. Według wstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła 10,9 mln zł., co oznacza spadek o 40,4% r/r. Natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły w III kw. 2020 r. 1 338,9 mln zł, czyli o ponad 6,1% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Niższe wyniki spowodowane są przede wszystkim spadkiem popytu rynkowego na biopaliwo B100, wymagającym otoczeniem zewnętrznym w biznesie oleju napędowego oraz niższą sprzedażą produktów asfaltowych, w związku z ograniczaniem projektów budowy niekluczowych dróg. Grupa poniosła także wyższe koszty związane z rozwojem biznesów, głównie sieci Avia oraz fotowoltaiki.

W III kwartale br. odczuliśmy skutki zwiększonej podaży kluczowych produktów, co przy ograniczonym popycie wpłynęło na zmniejszenie marż. Negatywne efekty z tego tytułu obserwowaliśmy w biznesie paliw płynnych, produktów asfaltowych, energii elektrycznej i olejów silnikowych. Dodatkowo, ze względu na sytuację polityczną, musieliśmy wstrzymać dostawy amerykańskiej ropy naftowej na Białoruś – wyjaśnia Marek Moroz, wiceprezes zarządu ds. finansowych.

– Mimo niższych wyników jesteśmy zadowoleni z III kwartału, a cały 2020 rok będzie dla nas rekordowy. Prowadzimy biznes w trudnych warunkach, ale dzięki sprawności i determinacji naszego zespołu – nie tylko osiągamy dobre wyniki, ale także kontynuujemy działania rozwojowe, m.in. w zakresie sieci stacji Avia oraz fotowoltaiki – podkreśla Adam Sikorski, prezes zarządu.

Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy zarządu na dzień ich sporządzania. Raport okresowy za III kwartał 2020 r. spółka publikuje 17 listopada 2020 r.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *