Orlen inwestuje w logistykę   TRANSAKCJE

Fot. Orlen

Przejęcie firmy specjalizującej się w przewozach drogowych umocni pozycję PKN Orlen na rynku transportowym i pozwoli zoptymalizować procesy logistyczne.

Zakup spółki OTP to jeden z elementów strategii rozwoju Grupy Orlen. Rozbudowa własnych zasobów transportowych pozwoli na zachowanie pełnej kontroli nad produktem w całym łańcuchu logistycznym. Pozwoli też uzyskać wysoką elastyczność operacyjną w zależności od sytuacji podażowo-popytowej na rynku. Ograniczone zostaną także koszty transportu poprzez wzrost utylizacji floty.

. Przejęcie doświadczonego podmiotu z wysokimi kompetencjami w obszarze przewozów drogowych to efekt wnikliwych analiz branży transportowej i zachodzących w niej zmian w ostatnich latach. Wartość transakcji szacowana jest na ok. 89 mln zł. 

Logistyka to jeden z najbardziej kapitałochłonnych obszarów działalności firm. Dlatego każda optymalizacja kosztów w tym zakresie korzystnie przekłada się na osiągane wyniki. W ramach Grupy Orlen na bieżąco prowadzimy integrację procesów logistycznych i szukamy nowych rozwiązań, które umocnią naszą pozycję na konkurencyjnym rynku i zwiększą jakość usług. Proces dezinwestycji spółki transportowej Grupy Orlen realizowany był jeszcze w 2015 r. Dziś widzimy, że tworzenie własnych kompetencji w tym obszarze to skuteczny sposób na rozwój aktywów logistycznych, zwiększanie konkurencyjności i optymalizację kosztów. Stąd nasza decyzja o odzyskaniu perspektywicznych aktywów i zakupie przewoźnika drogowego – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Celem PKN Orlen jest wzmocnienie pozycji na rynku przewozów drogowych. Dalszy rozwój spółki transportowej będzie możliwy dzięki poszerzeniu zakresu działalności w obszarze LPG, JET oraz sprzedaży hurtowej paliw, a także o dodatkowe grupy produktowe. Plany i strategia rozwoju logistyki Grupy Orlen pozostawiają przestrzeń do współpracy z przewoźnikami zewnętrznymi. Docelowy model zakłada dywersyfikację mocy transportowych i osiągnięcie optymalnego poziomu struktury floty własnej do zewnętrznej. Transakcja wpisuje się również w prowadzone przez Orlen procesy akwizycyjne, szczególnie przejęcie Grupy Lotos. Połączona baza logistyczna w przypadku realizacji procesu będzie wymagała dużo większej elastyczności po stronie Grupy Orlen, którą może zapewnić właśnie własna flota. Docelowo koncern planuje konsolidację transportu drogowego w ramach jednego wyspecjalizowanego podmiotu.

Spółka OTP od czasu wejścia do Grupy Trans Polonia była intensywnie rozwijana, zdobywając większe doświadczenie i rozszerzając kompetencje w obszarze transportu drogowego. Decyzja o przejęciu doświadczonego przewoźnika przez PKN Orlen to efekt wnikliwych analiz branży transportowej i zachodzących w ostatnich latach zmian na rynku transportu.

OTP, funkcjonując w ramach Grupy Trans Polonia od 2016 r., konsekwentnie rozwijało kompetencje w zakresie przewozu płynnych produktów niebezpiecznych (ADR) – mówi Dariusz Cegielski, prezes zarządu Grupy Trans Polonia. – Spółka uczestniczyła w tym czasie w intensywnym wzroście wolumenu przewożonych produktów, co było wynikiem dobrej koniunktury gospodarczej i rozwoju rynku krajowego w zakresie konsumpcji paliw płynnych. Poza sektorem paliwowym, w Trans Polonii funkcjonują inne istotne dywizje, które wymagają dalszego rozwoju i otwierają przed spółką szereg możliwości dalszego funkcjonowania na rynku międzynarodowym. Spółka realizuje z powodzeniem strategię rozwoju opublikowaną w 2017 roku, która zakłada wieloletni program inwestycyjny, związany przede wszystkim z międzynarodową logistyką płynnych produktów chemicznych oraz międzynarodowymi przewozami intermodalnymi płynnych surowców.  Sprzedaż OTP wpłynie pozytywnie na realizację tych planów, ponieważ pozyskane ze sprzedaży środki finansowe pozwolą przyspieszyć realizację ww. celów.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *