Modernizacja krajowej bazy paliw   INWESTYCJE

Prace modernizacyjne, jakie realizuje obecnie PERN, mają na celu między innymi wsparcie klientów spółki w realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW).

Czym jest NCW? To plan, który wynika z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych i jest jednym z kilku instrumentów realizacji celu osiągnięcia 14% udziału energii odnawialnej w transporcie w perspektywie 2030 r. Cel ten z kolei wynika z Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. Obejmuje on przede wszystkim konieczność stosowania biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych.

PERN zakończył zadania związane z modernizacją frontów autocysternowych w bazach paliw w Koluszkach i Kawicach. Prace w tym zakresie kontynuowane są w kolejnych czterech lokalizacjach: w Nowej Wsi Wielkiej, Boronowie, Rejowcu oraz Woli Rzędzińskiej.

W ramach prowadzonych prac firma zastosowała nowoczesne rozwiązania techniczne, które mają za zadanie poprawić możliwości techniczne frontów autocysternowych.

Obecne trendy wskazują na rosnące zainteresowanie klientów dozowaniem dodatków firmowych do paliw płynnych. Dążymy do stworzenia stanowisk „multiproduktowych”, co umożliwi kierowcom odebranie dowolnej kompozycji paliw oraz dodatków uszlachetniających przy jednym stanowisku, bez konieczności przejazdu autocysterny na inną wyspę nalewczą. W ramach modernizacji frontów autocysternowych linie nalewcze wyposażane są w najnowocześniejsze moduły dozowania dodatków firmowych – podkreśla Paweł Wysocki, dyrektor pionu technicznego w PERN.
PERN realizuje już także prace związane z rozbudową pojemności magazynowych na biokomponenty – estry wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) oraz bioetanol. Dotychczas rozstrzygnięte postępowania przetargowe dotyczą rozbudowy magazynów estrów o łącznej pojemności 2,8 tys. m³ w 5 lokalizacjach – w Bazach Paliw w: Koluszkach, Emilianowie, Woli Rzędzińskiej, Kawicach, Małaszewiczach oraz pojemności na bioetanol o pojemności 300 m³  w Bazie Paliw w Nowej Wsi Wielkiej.

W Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej Klienci PERN będą mieli możliwość dostarczania biokomponentów koleją jako alternatywę do obecnie funkcjonującego transportu samochodowego. Dodatkowo trzy linie nalewcze frontu autocysternowego w Bazie Paliw w Małaszewiczach zostaną wyposażone w instalacje do dozowania estrów.

Obecnie trwają postępowania przetargowe na rozbudowę pojemności magazynowych do magazynowania estrów w Bazach Paliw w Nowej Wsi Wielkiej oraz Rejowcu.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *