PKN ORLEN z najwyższą w historii oceną ratingową od Agencji Moody’s   WYDARZENIA

fot. Orlen

Agencja Moody’s Investors Service po raz kolejny w tym roku podniosła rating PKN ORLEN, przyznając najwyższą w historii koncernu ocenę na poziomie A3. To efekt skutecznie realizowanych procesów przejęć, w tym uzyskania zgód Akcjonariuszy na połączenie PKN ORLEN i PGNiG, a także mocnych fundamentów finansowych Grupy ORLEN. Perspektywa ratingu zmieniła się na stabilną.

Równocześnie z podniesieniem ratingu PKN ORLEN do poziomu A3 z Baa1, Moody’s potwierdził bazową ocenę kredytową spółki (Baseline Credit Assessment) na poziomie Baa2. Agencja podniosła także do A3 z Baa1 rating dla emisji euroobligacji o wartości 500 mln euro zapadającej w 2028 r., wyemitowanej przez PKN ORLEN pod programem oraz emisji euroobligacji o wartości 750 mln euro z terminem zapadalności w 2023 r., wyemitowanej przez ORLEN Capital AB (publ), gdzie PKN ORLEN jest gwarantem. Agencja Moody's podniosła również do A3 z Baa1 rating programu średnioterminowych obligacji PKN ORLEN o wartości 5 mld euro.

Wysoka ocena przyznana przez Agencję Moody’s odzwierciedla znaczenie połączonej Grupy ORLEN dla bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez integrację działalności w strategicznych obszarach ropy i gazu. Agencja wskazuje także na zwiększenie w wyniku połączenia z PGNiG możliwości finansowych koncernu, co pozwoli na realizację dużych inwestycji, w szczególności w odnawialne źródła energii, a tym samym zagwarantuje jego dalszy, dynamiczny rozwój. Analitycy Agencji zwracają ponadto uwagę, że w wyniku połączenia z PGNiG kontrola Skarbu Państwa nad nową Grupą ORLEN zostanie istotnie wzmocniona.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.