Rekordowy rok Unimotu

Fot. Unimot

Grupa paliwowa Unimot zanotowała 400-proc. wzrost skonsolidowanego zysku netto w ujęciu rok do roku. Przychody po raz pierwszy w historii grupy przekroczyły 13 mld zł.

Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 2022 rok. Skonsolidowana EBITDA skorygowana Grupy Unimot wyniosła w tym okresie 513,7 mln zł, a skonsolidowany zysk netto ukształtował się na poziomie 373,9 mln zł. Zarząd Unimot podjął decyzję, że będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie 13,69 zł na 1 akcję.

Grupa Unimot wypracowała w 2022 r. przychody w wysokości 13,4 mld zł i 3,7 mld zł w IV kwartale 2022 r. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) w 2022 r. ukształtowała się na poziomie 513,7 mln zł, wobec 70,6 mln zł w 2021 r., co oznacza ponad 7-krotny wzrost, natomiast w IV kwartale 2022 r. osiągnęła poziom 233,9 mln zł, wobec 13,1 mln zł w analogicznym okresie 2021 r.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Unimot wyniósł 373,9 mln zł i był wyższy o prawie 400 proc. w stosunku do 2021 r. W 2022 r. Grupa Unimot wypracowała solidny wolumen sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 1,8 mln m3 (wzrost o 13 proc. r/r) oraz zwiększyła sprzedaż gazu LPG o 16 proc. do 257 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu na rynku krajowym oraz zaspakajania potrzeb gospodarki ukraińskiej.

Zarząd Unimot podjął decyzję w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału jednostkowego zysku netto za 2022 r. w wysokości 117 mln zł. Zarząd będzie rekomendował ZWZ, by zysk w kwocie 112 zł przeznaczony był na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 13,69 zł na 1 akcję, natomiast pozostałe 5 mln zł przeznaczone było na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza Unimot na posiedzeniu 20 kwietnia 2023 r. pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zarządu w tej sprawie. Rekomendacja Zarządu Unimot dotycząca podziału zysku netto osiągniętego w 2022 r. jest zgodna z polityką dywidendową dostosowaną do nowej struktury organizacyjnej i kapitałowej Grupy.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.