Unimot opublikował wyniki za II kwartał 2023 r.

Fot. Unimot

Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2023 r. Skonsolidowana EBITDA skorygowana Grupy Unimot wyniosła w tym okresie 62,8 mln zł, a skonsolidowany zysk netto ukształtował się na poziomie 31,9 mln zł.

Grupa Unimot wypracowała w II kwartale 2023 r. przychody ogółem w wysokości 3 249 mln zł. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) w II kwartale 2023 r. ukształtowała się na poziomie 62,8 mln zł, wobec 74,3 mln zł w II kwartale 2022 r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Unimot wyniósł w raportowanym okresie 31,9 mln zł.

II kwartał tego roku jak w soczewce pokazał jak ważna jest dywersyfikacja biznesu. Był to nasz cel strategiczny, który z sukcesem zrealizowaliśmy i teraz widzimy jego efekty. W wymagającym otoczeniu rynkowym, które znacząco wpłynęło na wynik segmentu oleju napędowego, wynik Grupy Unimot utrzymaliśmy na dobrym poziomie, wypracowując około 60 proc. EBITDA za pomocą wszystkich nowych podmiotów przejętych od początku 2023 r. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na biznes asfaltowy, który świetnie sobie radzi i wyrasta na jednego z liderów wśród segmentów naszej grupy kapitałowej. Licząc na jak najszybsze zakończenie wojny za naszą wschodnią granicą, widzimy, że to również biznes niezwykle perspektywiczny z uwagi na potrzeby odbudowującej się w przyszłości Ukrainy

– mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

Na wyniki osiągnięte przez Grupę Unimot w II kwartale miały wpływ przede wszystkim nowe biznesy, które weszły w skład Grupy w 2023 r. W przypadku segmentu oleju napędowego, który do tej pory generował około 75 proc. zysku EBITDA Grupy, na początku roku pojawiały się obawy dotyczące dostępności tego produktu po wprowadzeniu embarga na import z Rosji. Szybko okazało się jednak, że produkt ten jest dostępny, ale jego import stawał się z miesiąca na miesiąc coraz mniej opłacalny z powodu spadku tzw. premii lądowej, będącej wyznacznikiem opłacalności importu. Wpłynęło to na znaczące obniżenie wyniku wypracowanego przez ten segment w stosunku do założeń.

W II kwartale 2023 r. Grupa Unimot wypracowała wolumen sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 509,9 tys. m3 (spadek o 4 proc. r/r) oraz zwiększyła sprzedaż gazu LPG o 7 proc. r/r do 68,7 tys. ton. Wolumen sprzedaży produktów asfaltowych wyniósł w raportowanym okresie 113,8 tys. ton.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.