Nowa strategia MOL

Grupa MOL aktualizowała swoją strategię długoterminową SHAPE TOMORROW z 2016 roku. Kładzie ona większy nacisk na odnawialne paliwa, zielony wodór, biometan i energię geotermalną. Głównym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz umożliwienie stabilnej, zielonej transformacji. Aby to osiągnąć do 2030 r. Grupa wyda ponad 4 mld USD na zielone inwestycje.

Dzięki inteligentnej transformacji zapewniającej zrównoważony rozwój Grupa MOL chce osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 roku. Firma będzie dalej wzmacniać swoje rafinerie, przeznaczając 150 mln USD na poprawę ich wydajności oraz wzmacnianie elastyczności w zakresie przetwarzania ropy naftowej. Dział usług konsumenckich do 2030 roku osiągnie wynik EBITDA w wysokości 1 mld USD rocznie. Koncern będzie kontynuował przekształcanie swoich stacji paliw i rozbudowę sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Zarządzanie odpadami może potencjalnie zapewnić sektorowi naftowemu, chemicznemu i energetycznemu w regionie 1,5 mln ton surowca rocznie począwszy od 2030 roku. Do 2030 r. Grupa przeznaczy 4 mld USD na zielone inwestycje, zwiększając konkurencyjność regionu dzięki odnawialnym źródłom energii

- W 2016 r. jako jedni z pierwszych w branży naftowo-gazowej ogłosiliśmy, że będziemy dywersyfikować działalność, odchodząc od paliw kopalnych i stopniowo rozwijając się w branży petrochemicznej oraz usługach konsumenckich. Od ośmiu lat podążamy w tym samym kierunku, ale musimy wziąć pod uwagę, że ostatnie lata przyniosły radykalne wyzwania i zmiany w branży energetycznej. Nadszedł czas, aby ponownie zaktualizować naszą strategię, ponieważ cele zrównoważonego rozwoju stały się bardziej ambitne, a popyt na paliwa kopalne pozostaje silny – powiedział Zsolt Hernádi, Prezes i CEO Grupy MOL.

Kluczowe założenia zaktualizowanej strategii w podziale na obszary działalności są następujące:

Segment rafineryjno-petrochemiczny (Downstream)

Zaktualizowana strategia skupia się na produkcji biometanu i zielonego wodoru oraz zwiększaniu udziału biokomponentów i odpadów w produkcji. Aby odejść od paliw kopalnych. Grupa wyda do 2030 r. ponad 1 mld USD na projekty związane z efektywnością energetyczną, zwiększenie udziału zrównoważonych paliw w portfolio oraz istotne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Aby osiągnąć te cele, zwiększone zostanie wykorzystanie odnawialnej energii elektrycznej.

Segment wydobywczy (Upstream)

Grupa MOL utrzyma produkcję na średnim poziomie co najmniej 90 tysięcy baryłek ekwiwalentu ropy dziennie przez kolejne 5 lat. Firma wykorzysta też swoje kompetencje do poszukiwań geotermalnych, uruchomienia pilotażowego projektu litowego i skoncentruje się na budowaniu zdolności magazynowania w ramach projektów wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Upstream w dalszym ciągu optymalizuje swoją infrastrukturę i wspiera bezpieczeństwo dostaw w regionie poprzez poprawę wydajności i optymalizację kosztów. Będzie też dalej dywersyfikować swoje międzynarodowe portfolio i nawiązywać strategiczne partnerstwa.

Dział detaliczny (usług konsumenckich) dąży do tego, aby do 2030 r. osiągać wynik EBITDA w wysokości 1 mld USD rocznie.Będzie to wymagało dalszego rozwoju i optymalizacji sieci stacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma planuje zwiększyć udział produktów pozapaliwowych we wszystkich transakcjach do 65% w roku 2025 oraz 85% w 2030. Celem jest także posiadanie 10 milionów użytkowników aplikacji MOL Move w regionie. MOL będzie nadal przekształcał stacje paliw, rozszerzając i wzmacniając ofertę gastronomiczną. Zgodnie z potrzebami rynku będzie też rozwijać sieć ładowania pojazdów elektrycznych, a także przygotowywać się do upowszechnienia się pojazdów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi.

Firma uznaje odpady za cenny surowiec i źródło energii, w związku z czym zwiększy wskaźniki recyklingu do 65% do 2035 r., jednocześnie ograniczając składowanie odpadów do 10%. Zarządzanie odpadami może potencjalnie zapewnić sektorowi naftowemu, chemicznemu i energetycznemu w regionie 1,5 mln ton surowca rocznie począwszy od 2030 roku.

Zakłada się, że do 2030 r. Grupa MOL ze względu na dekarbonizację segmentu rafineryjno-petrochemicznego będzie zużywać rocznie około 2500 GWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Większość produkcji pochodzić będzie z wykorzystania energii słonecznej,.

 


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.