Tak było przed pandemią. Energetyczny raport BP   EKOLOGIA  ŚWIAT

Koncern BP opublikował 69. edycję swojego raportu statystycznego na temat światowego rynku energii – „Statistical Review of World Energy”. Omówiono w niej globalne trendy w zakresie energii, które wystąpiły przed pandemią Covid-19. 

Choć pewne aspekty – takie jak dalszy silny wzrost sektora energii odnawialnej – świadczą o tym, że świat zmierza ku bardziej zrównoważonemu rozwojowi, to inne – w tym utrzymujący się wzrost emisji CO2 – podkreślają rozmiar wyzwania, z którym świat będzie się musiał zmierzyć, aby zrealizować cel ograniczenia emisji netto do zera.  

Gdy świat powraca do normalności po pandemii Covid-19, wydaje się, że znaleźliśmy się w decydującym momencie. – powiedział podczas prezentacji Raportu Bernard Looney, prezes BP. – Możliwe jest zredukowanie emisji netto do zera do roku 2050. Energia i technologie bezemisyjne istnieją już dzisiaj – wyzwaniem jest, aby je wykorzystać odpowiednio szybko i w odpowiedniej skali, lecz jestem przekonany, że nam się to uda. Pandemia jedynie utwierdziła koncern BP w przekonaniu, że nasza ambicja, aby stać się przedsiębiorstwem o zerowej emisji netto nie później niż do roku 2050 i pomóc w redukcji światowej emisji netto do zera, jest słuszna, ponieważ uwidoczniła kruchość naszej planety, a jednocześnie dała nam możliwość, aby rzeczywiście odbudować działalność w lepszy sposób.

Najważniejsze wnioski płynące z raportu 2020 są następujące: 

  • Tempo wzrostu zużycia energii pierwotnej zmalało do 1,3% w 2019 r., co oznacza, że było o połowę niższe niż w poprzednim roku (2,8%). 
  • Emisja dwutlenku węgla pochodzącego ze zużycia energii wzrosła o 0,5% w 2019 r., co oznacza spowolnienie w stosunku do niezwykle wysokiego wzrostu z 2018 r. (2,1%).  Średni roczny wzrost emisji dwutlenku węgla w 2018 r. i 2019 r. był wyższy niż średnia dla dekady. 
  • Sektor energii odnawialnej zanotował najwyższy wzrost pod względem ilości wygenerowanej energii (3,2 eksadżuli). Odpowiadał za ponad 40% globalnego wzrostu w sektorze energii pierwotnej w ubiegłym roku, więcej niż jakiekolwiek inne paliwo. Jego udział w wytwarzaniu energii elektrycznej (10,4%) po raz pierwszy przewyższył udział energii jądrowej.
  • Zużycie gazu ziemnego wzrosło o 2%, dużo poniżej wyjątkowego wzrostu obserwowanego w 2018 r., lecz jego udział w koszyku energii pierwotnej nadal był rekordowo wysoki (24,2%). Wydobycie gazu ziemnego wzrosło o 3,4%, do czego przyczynił się rekordowy wzrost eksportu gazu LNG (54 mld metrów sześciennych). 
  • Zużycie ropy naftowej wzrosło poniżej średniej o 0,9 mln baryłek dziennie (o 0,9%), podczas gdy popyt na wszystkie paliwa płynne, w tym biopaliwa, wyniósł po raz pierwszy 100 mln baryłek dziennie.
  • Udział węgla w koszyku energii pierwotnej spadł do najniższego poziomu od 16 lat (27%), a popyt na ten surowiec zmalał o 0,6%, na co wpływ miało silne ograniczenie zapotrzebowania w krajach OECD. Jednak węgiel pozostał największym pojedynczym źródłem energii wykorzystywanym do wytwarzania elektryczności i jest surowcem, z którego wytwarzane jest ponad 36% globalnej energii elektrycznej.

Pandemia wywołała poważne zakłócenia na globalnych rynkach energii. Raport statystyczny BP wskazuje na główne trendy związane z energią, które wystąpiły przed pandemią Covid-19. Mam nadzieję, że publikacja ta będzie cennym źródłem informacji również wtedy, gdy świat upora się z pandemią i będzie dążyć do ograniczenia emisji netto do zera. – dodaje Spencer Dale, główny ekonomista BP.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.