Orlen kupi o 50 proc. więcej bioetanolu   EKOLOGIA

W przyszłym roku znacznie wzrośnie ilość bioetanolu, który ORLEN wykorzystuje do produkcji paliw. Grupa ocenia, że jej zapotrzebowanie na ten surowiec wyniesie w 2024 roku prawie 700 tys. metrów sześciennych. Aby wytworzyć taką ilość bioetanolu, trzeba przetworzyć ok. 2 miliona ton zbóż, które będą pozyskiwane głównie od lokalnych rolników

PKN ORLEN

Zgodnie ze strategią, do 2030 roku Orlen zamierza dziesięciokrotnie zwiększyć produkcję biopaliw. Spółka wzmacnia pozycję regionalnego lidera w obszarze paliw alternatywnych, realizując szereg inwestycji w ich produkcję, w tym HVO, czyli diesel produkowany z olejów posmażalniczych, bioetanolu, biogazu i biometanu. Inwestycje te, w perspektywie 2030 roku, pozwolą na zwiększenie produkcji biopaliw do poziomu około 3 mln ton rocznie i 1 mld m sześc. biogazu. Jednocześnie w zakładzie Orlen w Jedliczu realizowana jest budowa instalacji do produkcji bioetanolu II generacji, której uruchomienie planowane jest do końca 2024 roku. Bioetanol produkowany tam będzie powstawał z surowców niespożywczych, przede wszystkim ze słomy, skupowanej od lokalnych rolników. Roczne zapotrzebowanie instalacji na słomę szacowane jest na ok. 150 tys. ton.

Bioetanol to dodatek do benzyny otrzymywany z biomasy. Głównym surowcem do jego produkcji w Polsce jest ziarno kukurydzy oraz pszenicy. Stosowanie biododatków ma szereg zalet. Dodawanie ich do paliw wykorzystywanych w transporcie zmniejsza emisję zanieczyszczeń, takich jak tlenki azotu i cząstki stałe. Biokomponenty są produkowane z surowców pozyskiwanych lokalnie, co oznacza mniejszą zależność od importu ropy naftowej i większą dywersyfikację zaopatrzenia. W przeciwieństwie do ropy naftowej, biomasa wykorzystywana do produkcji etanolu, jest surowcem odnawialnym, co przekłada się na bardziej zrównoważony sposób zaspokajania potrzeb energetycznych. Wreszcie, lokalna produkcja biododatków to wsparcie dla krajowych rolników oraz wytwórców biokomponentów tym.

Aktualnie niemal 100% zapotrzebowania ORLEN na bioetanol wykorzystywany do krajowej produkcji paliw pochodzi od polskich producentów tego biokompon


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.