PERN ma nowego wiceprezesa   PERSONALIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Krzysztofa Rogalę na Członka Zarządu Spółki i powierzyło mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Zacznie on pełnić swoje funkcje z dniem 1 października 2020 roku.

Krzysztof Rogala jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Warszawskim. W 2001 roku złożył egzamin na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od wielu lat jest związany z rynkiem surowcowym i finansowym piastując doradcze, zarządcze i nadzorcze stanowiska w takich firmach jak GAZ – SYSTEM, Polskie LNG, PKN Orlen, czy Bank Ochrony Środowiska.

W latach 2006-2008 związany ze spółką PERN, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W latach 2015 – 2016 zasiadał w Radzie Nadzorczej PGNiG, a od 2016 roku był Wiceprezesem w spółce EuRoPol Gaz.

Krzysztof Rogala posiada także doświadczenie w administracji państwowej – pracował dla  Ministerstwa Finansów w latach 2015/2016 i współpracował z Ministerstwem Środowiska.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.