Trzy scenariusze dla rynku energii – według bp   EKOLOGIA

Ukazał się najnowszy raport koncernu bp, analizujący możliwe scenariusze dotyczące globalnego rynku energii do roku 2050.

Autorzy raportu zwracają uwagę na fakt, że globalny rynek energii w ciągu najbliższych lat musi przejść istotną restrukturyzację, w kierunku większego zróżnicowania i zwiększonej konkurencji pomiędzy paliwami. Wynika to z dążeń do obniżenia emisji dwutlenku węgla na świecie. W zużyciu energii coraz częściej odchodzimy od paliw kopalnych, na rzecz odnawialnych źródeł energii. Potrzebne są więc zdecydowane działania w tym kierunku.

„bp Energy Outlook” z 2020 r. analizuje możliwe ścieżki globalnej transformacji energetycznej, scenariusze rozwoju globalnych rynków energii w ciągu najbliższych trzydziestu lat oraz kluczowe niewiadome, które mogą wpływać na ich kształt. Prognoza obejmuje okres do roku 2050, czyli o dziesięć lat dłuższy niż w poprzednich edycjach i koncentruje się wokół trzech głównych scenariuszy.

Pierwszy scenariusz określono jako Rapid (szybki). Zakłada on wdrożenie określonych działań, które spowodują, że emisje CO2 pochodzące ze zużycia energii spadną o około 70% do 2050 r., w porównaniu z poziomem z 2018 r.

Drugi scenariusz - Net Zero (zero netto) zakłada, że działania wprowadzone w ramach scenariusza Rapid zostaną wzmocnione przez znaczące zmiany w zachowaniach i preferencjach społecznych i konsumenckich – takie jak powszechniejsze przyjmowanie gospodarki obiegowej i ekonomii współpracy oraz przechodzenie na niskoemisyjne źródła energii. Pozwoli to uzyskać redukcję emisji dwutlenku węgla do 2050 r. o ponad 95%.

Scenariusz Business-as-usual (BAU) (wszystko jak dotąd) zakłada, że polityka rządowa, technologie i preferencje społeczne nadal będą się rozwijać w sposób i w tempie obserwowanym w niedawnej przeszłości. W ramach BAU emisje dwutlenku węgla pochodzące ze zużycia energii osiągną szczytowy poziom w połowie lat 20-tych XXI wieku, a następnie nie zaczną istotnie spadać, lecz do roku 2050 będą o mniej niż 10% niższe niż w 2018 r.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.