„Chrzczone” paliwo zagrożeniem dla silnika   EKOLOGIA

Nieprawidłowy skład paliwa może uszkodzić układ paliwowy, wtryskowy oraz zaburzyć pracę silnika.

Oleje oraz paliwa niespełniające norm jakościowych mogą stanowić duże zagrożenie dla każdego silnika. W przypadku tego drugiego mówimy o popularnie nazywanym „chrzczonym” paliwie, które odznacza się zbyt wysoką zawartością ciężkich lub lekkich frakcji, zasiarczeniem czy rozwodnieniem. Stacje paliw rokrocznie badanie są przez UOKiK, które publikuje raport z wykazem stacji, w których stwierdzono nieprawidłowości.

Nieprawidłowy skład paliwa może uszkodzić układ paliwowy, wtryskowy oraz zaburzyć pracę jednostki np. poprzez wywołanie spalania detonacyjnego w przypadku benzyny. Zjawisko to znacznie obciąża cieplnie oraz mechanicznie tłok, korbowód i inne elementy silnika. Duże zasiarczenie może natomiast spowodować wewnętrzną korozję silnika oraz skrócenie czasu eksploatacji katalizatora.

W procedurze badania poprawnego składu oleju napędowego istotne są parametry takie jak: liczba centanowa, temperatura zapłonu, skład frakcyjny, zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, zawartość siarki, zawartość zanieczyszczeń stałych, zawartość wody, lepkość w temperaturze 40 st. C.

Temperatura zapłonu określa temperaturę, do której należy podgrzać daną substancję, by wytworzyła taką ilość pary, że ulega ona zapłonowi w kontakcie z płomieniem. Zgodnie z wytycznymi ustawodawcy wartość minimalna tego parametru dla oleju napędowego powinna wynosić 55 stopni. Badanie zawartości frakcji ciężkich i lekkich w paliwie jest natomiast ważne dlatego, że zbyt dużo ciężkich frakcji prowadzi do tworzenia się nagarów na elementach silnika. Niewystarczająca zawartość lekkich frakcji spowoduje za to, że zimą będziemy mieć trudności z uruchomieniem silnika – tłumaczy Andrzej Husiatyński, kierownik działu technicznego w Total Polska.

W przypadku benzyny procedura jest bardzo podobna i bierze pod uwagę wartości dla następujących przykładowych parametrów: liczba oktanowa, temperatura zapłonu, zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, zawartość siarki, zawartość wody, prężność par, zawartość ołowiu.

Aby uniknąć zatankowania „chrzczonego” paliwa, a tym samym narażenia jednostki napędowej na uszkodzenie, należy wybierać jedynie renomowane stacje paliw, co jest znacznie łatwiejsze w przypadku sieci. Dużą rolę pełnią tzw. paliwa uszlachetnianie, zawierające w sobie specjalne dodatki przeciwzużyciowe oraz czyszczące. Uszlachetnione paliwo diesla posiada pakiety dodatków, które oczyszczają silnik z nagromadzonych osadów, zapobiegają powstawaniu nowych oraz pomagają zachować układ paliwowy w dobrej kondycji.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.