Kolejny krok Grupy Unimot na rynku OZE   EKOLOGIA

Fot. Mat. prasowe

Grupa Unimot nadal inwestuje w rozwój odnawialnych źródeł energii. Na początku grudnia spółka Unimot Energia i Gaz podpisała umowę inwestycyjną na rozwój projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 108 MW.

Na podstawie wynegocjowanej umowy, spółka Unimot Energia i Gaz nabyła 80% udziałów w spółce Naturalna Energia i zobowiązała się do przekazania tej spółce kwoty 6,5 mln zł w formie pożyczki na dalszą realizację projektów. Projekty farm fotowoltaicznych są na różnym etapie rozwoju, przy czym wszystkie posiadają warunki przyłączenia, co jest kluczowe w przypadku takich projektów, a część z nich uzyskała już nawet pozwolenia na budowę. Wszystkie projekty znajdują się w jednej lokalizacji, co pozwoli w przyszłości na optymalizację kosztów ich utrzymania po wybudowaniu.

Zdecydowaliśmy się zainwestować w farmy fotowoltaiczne, ponieważ rozwój Grupy Unimot na rynku OZE jest dla nas kierunkiem strategicznym. Chcemy, aby udział w rynku odnawialnych źródeł energii stanowił istotną wartość dodaną dla całej Grupy i przyczyniał się do dalszej dywersyfikacji biznesu, co jest naszym długookresowym celem strategicznym – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

Wraz z Łukaszem Hołubowskim prowadziliśmy wiele rozmów z inwestorami, jednak to Grupa Unimot, dysponując już rozwiniętymi kompetencjami w zakresie PV, została wybrana jako nasz partner strategiczny, który w pełni wykorzysta potencjał Naturalnej Energii. Zgodnie z założeniami wypracowanej koncepcji biznesowej, Grupa Unimot przystępując do niniejszej umowy zyskuje nie tylko możliwość rozwoju farm fotowoltaicznych, ale także możliwość dystrybucji wyprodukowanej energii  – twierdzi Dominik Cichecki, prezes zarządu spółki Naturalna Energia.

Unimot Energia i Gaz, wspólnie ze spółką Naturalna Energia, zamierzają doprowadzić wszystkie projekty finansowane na podstawie umowy i nieposiadające jeszcze prawomocnego pozwolenia na budowę, do uzyskania takiego pozwolenia do końca III kwartału 2021 roku. Łączna wartość wszystkich projektów objętych umową, po wybudowaniu szacowana jest na około 350  mln zł, a roczna produkcja ma osiągnąć wolumen na poziomie 110 tys. MWh. Dalsze decyzje strategiczno-biznesowe, dotyczące projektów farm fotowoltaicznych, w zakresie ich ewentualnej sprzedaży lub dalszej realizacji na podstawie uzyskanych pozwoleń, będą podejmowane w przyszłości z uwzględnieniem m.in. warunków rynkowych oraz możliwości finansowania.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.