Shell inwestuje w biopaliwa   EKOLOGIA  INWESTYCJE

Zakład skraplania biogazu, który koncern Shell chce wybudować w Niemczech, ma mieć roczną zdolność produkcyjną około 100 tysięcy ton. Wykorzystywanie produkowanego tam paliwa pozwoli na znaczną redukcję emisji CO2.

Zakład skraplania gazu ziemnego ma powstać w rafinerii, zlokalizowanej w niemieckiej Nadrenii. Instalacja ta będzie w przyszłości produkować neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla paliwo LNG, które sprzedawane będzie klientom w Niemczech na stacjach Shell LNG. Najważniejszym efektem stosowania przyjaznego dla środowiska paliwa bioLNG w niemieckim drogowym transporcie ciężkim ma być redukcja około 1 miliona ton emisji CO2 rocznie poprzez zastosowanie paliwa.

Do 2022/23 roku Shell planuje zbudować zakład w Godorf – dzielnicy miasta Kolonia. Gaz będzie tam schładzany do temperatury –162°C i dzięki temu skraplany. Do metanu transportowanego przez istniejącą sieć gazociągową będzie dodawany biometan pozyskiwany przez Shell. Skroplona mieszanina metanu i biometanu będzie dystrybuowana na stacje paliw Shell LNG przy użyciu cystern.

– Jesteśmy dumni z tego, że Nadrenia została wybrana na miejsce powstania tej inwestycji – mówi dyrektor rafinerii dr Marco Richrath. – Dzięki infrastrukturze rafinerii i naszego regionu, a także doświadczeniu naszych pracowników, możemy uważać siebie za wszechstronny ośrodek energetyczno-chemiczny, który oferuje odpowiednie warunki do aktywnego przekształcania systemu energetycznego. Inwestycja w tak duży i przełomowy projekt, szczególnie w czasach pandemii, jest wyraźnym zobowiązaniem wobec lokalizacji i transformacji energetycznej.

Oprócz samego skraplania gazu planowany zakład będzie zajmować się też jego oczyszczaniem i osuszaniem. Dysponować będzie trzema zbiornikami o pojemności około 1000 m3 do przechowywania paliwa i dwiema stacjami napełniania cystern. System zaprojektowano zgodnie z najnowszymi standardami i praktykami. Shell planuje złożyć wymagane dokumenty w drugiej połowie 2020 roku i rozpocząć budowę wiosną 2021 r. po odpowiednich konsultacjach. Firma chce, w skali całego kraju, oferować klientom biometan jako przystępne cenowo i neutralne pod względem emisji CO2 paliwo dla transportu ciężkiego. Zakład stanowi jeden z elementów szerzej zakrojonej koncepcji. Oprócz zakładu skraplania gazu w Kolonii-Godorfie uwzględnia ona także pozyskiwanie biometanu, głównie z nawozu zwierzęcego (obornika), a także dystrybucję LNG (neutralnego pod względem emisji CO2) za pośrednictwem stacji paliw Shell LNG. Firma realizuje również plan rozbudowy swojej sieci stacji detalicznych Shell LNG w Niemczech, gdzie ma powstać do 40 placówek w 2023 roku. Ponadto firma zamierza stopniowo przestawiać własną flotę cystern na LNG.

Ten krok dowodzi, że mamy poważne podejście do zobowiązań porozumienia paryskiego dotyczących klimatu, a naszą ambicją w skali globalnej jest działanie jako firma energetyczna z zerowym poziomem emisji netto – podkreśla Fabian Ziegler, prezes zarządu niemieckiego oddziału Shell – Ten cel chcemy osiągnąć najpóźniej do 2050 roku. Obejmuje to plany redukcji emisji CO2 z produktów energetycznych sprzedawanych przez Shell o około 30% do 2035 r. i o około 65% do 2050 r. Technologia LNG z odpowiednim wsparciem jest dojrzała, dostępna i konkurencyjna.

Skroplony gaz ziemny (LNG) to czysta, bezbarwna i nietoksyczna ciecz powstająca po schłodzeniu gazu ziemnego do –162°C. Jako paliwo może odegrać istotną rolę w realizacji celów energetycznych i klimatycznych w Niemczech oraz w Europie, ze względu na mniejszy ślad węglowy i znacznie niższe poziomy emisji tlenków azotu, siarki oraz cząstek stałych w porównaniu z olejem napędowym. Z badania przeprowadzonego przez Thinkstep wynika, że paliwo LNG oferowane przez Shell może się przyczynić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, metanu i N2O (w koncepcji od wydobycia do wykorzystania) o 22% w porównaniu z konwencjonalnym olejem napędowym. Pojazdy na LNG są też cichsze w porównaniu z pojazdami na olej napędowy. Dodawanie bioLNG wytwarzanego z biometanu, który jest pozyskiwany z odpadów organicznych lub źródeł odnawialnych, może zredukować ślad węglowy tradycyjnie pozyskiwanego LNG aż do całkowitej neutralności.

Z badań przeprowadzonych w 2019 r. przez Niemiecki Urząd Energetyki (DENA), Shell i Federalny Urząd Ochrony Środowiska (UBA) wynika, że stosowanie LNG, a w szczególności bioLNG może znacznie przyczynić się do dekarbonizacji transportu drogowego. Wykorzystanie tego potencjału jest tym ważniejsze, że w przyszłości przewiduje się dalszy wzrost emisji gazów cieplarnianych z transportu drogowego.


Komentarze

  • Spółka Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez użytkowników portalu.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających prawo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.